افغان‌ها و معضل ایرانی‌گک‌شدن!

ایران هیچ‌وقت سیاست‌ش را نسبت به مهاجران تغییر نمی‌دهد. ما «شیعه‌ها» همیشه در افغانستان انگ ایران را به پیشانی‌مان داریم. می‌گویند چون شیعه هستیم پس «جاسوس» ایران هستیم. در حالی که ایران اصلا از هزاره‌ها حمایت نمی‌کند. تمام حمایت‌های ایران برای پشتون‌ها و تاجیک‌هاست. اما انگ ایران به پیشانی ماست. در این‌جا به ما می‌گویند «ایرانی‌گک». توی جشنواره‌های افغانستان که شرکت می‌کنیم می‌گویند ایرانی‌گک‌ها آمدند. مهم نیست. اما مهاجر‌ها همیشه در ایران «اتباع بیگانه» بوده‌اند و هستند و خواهند بود...

چای سبز در پل سرخ | پیمان حقیقت‌طلب، حسین شیرازی و محسن شهرابی | میراث اهل قلم