مشکل سیستم آموزشی ایران و در سطح پایین‌تر سمپاد کجاست؟

چند روز است که به دلیل تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای حذف آزمون ورودی...