ویرگول یادآور وبلاگستان فارسی در دهه 60

ویرگول یادآور وبلاگستان فارسی در دهه 60
مدت هاست ویرگول را به عنوان مجله ای خواندنی از دور تماشا می کنم ، باره...