اشتباهات معمول در ایجاد محتوا برای وب سایت

محتوانقش مهمی در فرآیند سئو
محتوانقش مهمی در فرآیند سئو
در سئو محتوای مناسب، ارزشمندترین است.

هدف یک موتور جستجو گردآوری مطالب و ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب و کلمات کلیدی جستجو شده و نمایش در نتایج جستجو می باشد. اگر به هر دلیل موتور جستجو قادر به برقراری درست این ارتباط نباشد مطالب ارسالی شما به درستی دسته بندی نشده و حتی ممکن است به ازای کلید واژه ای نادرست به نمایش درآیند. در ادامه به بیان مواردی می‌پردازیم که هنگام مطلب دهی در سایت باید از آنها اجتناب کنید.

ارسال مطالب بسیار کوتاه:

هنگامی که مطلب ارسالی بسیار کوتاه است مثلا کمتر از 250 کلمه بستگی به موضوع ممکن است از طرف موتورهای جستجو به عنوان یک مطلب سبک و کم ارزش تلقی شود و در نتیجه جایگاه مناسبی را در بین نتایج جستجو کسب نکند.

ارسال مطالب بسیار طولانی و بی هدف:

ایجاد مطالب طولانی و بی نظم باعث می شود که خواننده خسته شده و صفحه را زود ترک کند و مدت زمان کمی را صرف خواند متن بنماید. سعی کنید در هر مطلب به تناسب موضوع اطلاعاتی مفید و آنچه که مورد نظر خواننده است را قرار دهید و به نکات زیر توجه کنید.

  • مطالب خود را پاراگراف بندی کنید.
  • برای هر مطلب مقدمه، خلاصه و نتیجه گیری داشته باشید.
  • اطلاعات مفید و آنچه که مورد نظر خواننده است را ایجاد کنید و از ارسال مطالب انحرافی که فقط با نیت افزایش طول مطلب است خودداری کنید.
  • از عکس و جلوه‌های بصری برای زیباتر شدن و خواناتر شدن مطلب ارسالی در سایت بهره بگیرید.

ایجاد مطالبی که دارای اشتباهات املایی و گرامری است

غلط‌های املایی و گرامری را نادیده نگیرید بررسی کنید که لینک های شما سالم باشند یادتان باشد که در نهایت این مطلب را برای خوانندگان سایت ایجاد می کنید و قصد شما ایجاد مطالب مفید است.

ایجاد مطالب بی هدف

مطالب خود را درجهت کلمات کلیدی و اهداف وب سایت خود ایجاد کنید از ایجاد مطالب بی هدف و نامتناسب با موضوع سایت خود پرهیز کنید.
به طور کلی محتوا در بهینه سازی سایت مهمترین نکته است پس مطالبی در راستای اهداف وب سایت و با توجه به کلمات کلیدی ایجاد کنید از اشتباهات متنی بپرهیزید سعی کنید که مطلب ایجاد شده از اندازه مناسبی برخوردار باشد و مهمترین نکته اینکه مطالب را برای کاربران و خوانندگان ایجاد کنید و نه برای موتورهای جستجو هدف شما ایجاد مطالب مفید در جهت رشد و آگاهی خوانندگان باشد.

مهمترین نکته اینکه مطالب را برای کاربران و خوانندگان ایجاد کنید و نه برای موتورهای جستجو هدف شما ایجاد مطالب مفید در جهت رشد و آگاهی خوانندگان باشد.