چرا به مدرسه می‌روم ؟

Why do i go to school?
Why do i go to school?متنی عالی 👌 برای انشإ...

قلم را در دست میگیرم و با یاد و نام خدا شروع به نوشتن میکنم ؛

اجازه دهید با گفتن این حقیقت به روح و روانم آرامش دهم. من همیشه به مدرسه میروم تا که شگفتی های آفرینش را راحت‌تر بفهمم و برای درک کردن آنها به اندازه نیاز ، بیاموزم.

هنگامی که به درختان نگاه میکنید، در پوست تان هم نمی‌گنجد که چگونه این شگفتی منحصر به فرد با ریشه هایش اب و غذای مورد نیازش را از دل خاک به صاقه و از طریق صاقه، زندگی را به شاخه و برگ هایش می رساند. اما با رفتن به مدرسه و گوش دادن به سخن معلمان درک این موضوع به راحتی آب خوردن است.
حال که تا به اینجا آمده اید ، شاید بتوانید به معنی این بیت زیبا پی ببرید:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش عالمی است معرفت کردگار

و در اخر پیامی به همه‌ی دانش آموزان و کسانی که برای موفقیت در تحصیل تلاش میکنند:« یاد گیری عمیق و اصولی ، راه شما را به یک دانشگاه خوب می‌کشاند... و درنهایت زندگی بهتری برای خودتان می‌سازید.» پس به مدرسه رفتن را جدی بگیرید و هر روز برای یادگیری بیشتر تلاش کنید.

منتظر خواندن موفقیت هایی که کسب کرده اید و خواهید کسب کرد در 🌷« قسمت نظرات »🌷هستم...