شکنجه زمین و زمان ۱

teasing the land and the time🙃
teasing the land and the time🙃


از همین اول بگم ، این پست نه جنبه جدی داره نه شوخی دارم باکسی؛
گیر دادن اول: اقا یعنی چی میگن عروس دریایی پس اینا جنس مذکر نمی خوان، که.....😶
حالا هم که جنس مذکر دارن چطوری که بازم بهشون میگن عروس دریایی و این از نظر دین اسلام هم درست نیست ، از این جهت می گویم که به عمل بین دو جنس مترادف و یکسان (هم.جنس گرایی) می‌گویند. و گیر دادن اخر هم این است که این موجودات گیردادنی، تا کی میخوان عروس 👰 بمونن برید زیر یک سقف زندگی کنید، از هم، چی ببخشید با همدیگر آب بخورید ، ........ کنید و .....
گیر دادن دوم: خُب این یکی یکم رازآلود هست،
چرا می گویند ، مدرسه ، چرا نگویند مدرچهار یا مدربیست، (یکم حاشیه: «نصف 🍑 نیست» )
ایا گفتن « سه » در پایان « مدر » ربطی به اهنگ سه برادر خداوردی، دارد؟ یا اینکه مربوط به اهرام ثلاثه است ؟ یا به این شعر سحر آمیزِ........ ( ز جمع دو و سه، چهار نَرویَد بلکه پنج رویَد )
ارتباطی مستور دارد؟🤦
تا گیر دادن های دیگر بدرود. ...

★ℳ★

باشد ضرب ترانه ایام با ریتم رقصتان همسو❤️