راهنمایی برای RecyclerView Selection در اندروید

راهنمایی برای RecyclerView Selection در اندروید
راهنمایی ساده برای پیاده سازی Multi Selection در اندروید به زبان جاوا