شما در خوزستان آیا به اینترنت بین الملل دسترسی دارید؟

بدون هیچ مقدمه ای میرم سر اصل مطلب؛

دوستان عزیز ساکن خوزستان در هر جایی که حضور دارند لطفا در قسمت نظرات اعلام کنند که آیا به اینترنت وصل هستن یا خیر؟

هرجا که هستید: اهواز - اندیمشک - دزفول - شوشتر و...

اگر دسترسی دارید لطفا بگید به چه اپراتوری وصلید!

مرسی