سقوط | The Crash

  • تاریخ اعلام خبر حمله به عین الاسد: 98/10/18 ، 20/1/8
    تاریخ اعلام خبر به هواپیمای اوکراینی: 98/10/21 ، 20/1/11
    تاریخ ترور سلیمانی: 98/10/13 ، 2020/1/

در جریان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، ایران 3روز بعد به
مردم اعلام کرد؛ مردم قبل از اطلاع داشتن از این موضوع، به دلیل
حمله به عین الاسد پای می کوبیدند. در صورتی که گفته می شد هیچ
یک از نیروهای امریکایی کشته نشده اند....

در اثر اصابت موشک سپاه به هواپیمای بوینگ ، 737انتقام سخت
که فقط یک سیلی بود، گرفته شد.

ایران در قبل از این حادثه، ادعا کرده بود که این موشک ها فقط
سیلی هستند، و انتقام سختی از امریکا خواهیم گرفت؛ ولی در حال
حاضر درگیر ساکت کردن اعتراضات داخلی است، و به فراموشی مردم
تکیه می کند.

اعتراضات در سراسر ایران از تاریخ ( 10/21همان روز اعلام خبر،)
در اعتراض به کشتار مردم رخ داد.، اعتراضات به طول می انجامد و
معترضین، خواستار براندازی می شوند....

معترضین از شعارهایی همچون: قانون اساسی، رفراندم
رفراندوم ، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش
کنیم ، استفاده کردند.

پس از بالا گرفتن تنش در اعتراضات که بر علیه رهبر شکل
گرفت، نیروی انتظامی از گاز اشک آور و گلوله استفاده کرد. ( به
هنگام اعتراضات در فرانسه، تلویزیون ملی ایران سرکوب مردم را
محکوم می کرد.)

تلویزیون ملی به اذعان مدیران خود، تا اجازه نگیرد، چیزی نمایش
نمی دهد. در جریان اعتراضات، تلویزیون ایران طرفدار حکومت بود....

این اتفاقات حتی اگر اشتباه باشد، به هر حال غلط هم هست....

مردم احساس آزادی بیان نمی کنند؛ صدا و سیما فقط مخصوص
ساندیس خورها می باشد....

Freedom of Speech I.R.I | AH.AL.IR
Freedom of Speech I.R.I | AH.AL.IR