مشکل کتاب های انگیزشی چیست ؟!!

در واقع این مشکل برای همه مشکل نیست ؛ برای کسانی مشکل است که در زندگی خود موفق هستند . خواندن این کتاب ها برای افراد موفق گاهی ممکن است باعث افتشان شود .

معمولا اول هر کتاب موفقیت یا انگیزشی را باز کنید ، با این عبارات رو به رو می شوید :

*تا کی می خواهید زندگی شما بی هدف بگذرد؟!!

*تا کی می خواهید همین طور بنشینید و روزهای زندگیتان را بشمارید ؟!

*تا کی می خواهید در زندگی هیچ کاری نکنید !!!؟

*تا کی می خواهید مریض ، کثافت ، خودخواه و... باشید ؟!!

*تا کی...؟!

...
...

ولی اگر یکی از این کتاب ها را به یکی از افراد موفق بدهید ( مثلا بیل گیتس ) ، بیچاره مرض می گیرد ؛ با خود می گوید که من کی اینقدر آدم چرتی بودم ؟؟؟ من کی کثافت بودم ؟ و کتاب را در سطل آشغال می گذارد و به افق خیره می شود ....

مشکل این جور کتاب ها این است که برای افراد موفق مثل فحش می مانند ؛ مثل اینکه یک نفر در کتابش بنویسد :« در زندگی خود مثل پروفسور سمیعی موفق باشید ...» و بعد همان کتاب را به خود پروفسور بدهد . بیچاره هنگ می کند و به پروفسور بودن خودش شک می کند.

اگر این موضوع را از طریق قانون جذب شرح بدهیم ، خواهیم دید که پروفسور ، پروفسور بودن خودش را خواهد خواست و با احساس کمبود ، بیشتر پروفسور بودن خودش را از خودش دور خواهد کرد .... به این امر در بین افراد عامه ،( کیف قاپی ذهنی ) می گویند ؛ و بخش ناراحت کننده ماجرا هم این می باشد که در کیف ، کارت بانکی ، لپتاپ ، جواهرات و همچنین آبنباتی که خیلی دوستش دارید باشد . ( شما آبنبات را خیلی دوست داشتید .)‌


انسان جایز الخطاست و کتاب بیشتر ...هر کتابی شایسته نگاه کردن نیست ؛ و یا شاید شایسته شما نباشد . موقع انتخاب علم به خدا پناه ببرید که چیزی که می خوانید به درد شما بخورد.

اللهم اعوذ بک من العلم الذی لاینفع....

چند نکته جزی :

*من نمی گویم که کتاب خوانی چیز بدی است ، خودم زیاد می خوانم ؛ ولی مثل زمانی که انتخاب می کنید که چه فیلمی ببینید و یا اینکه چه لباسی را انتخاب کنید ، باید در انتخاب کردن لباس عقلتان خوب فکر کنید و اندر کارتان تامل . شاید روزی این لباس پاره شود و بدبختی از اینجا شروع می شود....

*همه موفقیت را دوست دارند ؛ همه به خاطر آن می جنگند و آن را برهان قتل ها کرده اند . هیچ وقت در زندگی نقطه ای وجود ندارد که فرد به خود بگوید من موفق شده ام و دیگر بس است ؛ ولی این کتاب ها دارند به شما می گویند که شما آدم بی خودی هستید ، و من از فحش دادن به شدت بی زارم....

/زندگی جای قشنگی است !