AHalipouryaan این افراد را دنبال می‌کند:

توسعه‌دهنده اندروید و علاقه‌مند به خوندن و نوشتن :)
من كسی نيستم.تو كيستی؟اگر تو همانند من،كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
اگر با من نبودش هیچ میلی《》 چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟