عادات ما خالق آینده‌ی ما هستند

قطعا شنیده‌ایم یا حتی خودمان به‌کار برده‌ایم که فلان فعالیت یا رفتار را نمی‌توانم انجام دهم یا تمرکز برای انجامش را ندارم، چون رفتار دیگری عادت من شده است.

این عادت چیست که جلوی تمرکزمان برای انجام فعالیت‌های جدید را می‌گیرد؟

عادات‌ها، رفتارهایی هستند که ما آن‌قدر تکرار می‌کنیم تا این‌که آسان می‌شوند. در واقع، عادت‌های ما، روزی مشابه همان فعالیت‌هایی بوده‌اند که الان می‌گوییم نمی‌توانیم انجام دهیم یا برای انجام دادنشان تمرکز نداریم. ما اگر در ایجاد رفتاری پافشاری کنیم، سرانجام آن رفتار خودکار (عادتمان) می‌شود، یعنی ما برای انجام دادن آن رفتار به کمترین میزان تمرکز و تلاش نیاز داریم.

ما مخلوق عادت‌هایمان هستیم. نکته‌ی بسیار مهم این است که: می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا عادت‌هایمان نیاز به تغییر دارند یا نه. اگر نیاز به تغییر داشتند، فقط لازم است که انتخاب کنیم و برای به‌دست آوردن عادت‌های جدید، دوباره برنامه ریزی کنیم.

این مهمترین عادتی‌است که باید داشته باشیم.