نگاهی به وضعیت ایران

در گفت‌وگو با نفت‌خبر در باره‌‌‌ی مساله‌های ملی صحبت کردیم. از جمله تفاوت دولت‌ مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی در اجرای پروژه‌های کلان، نگاه از موضعِ اقتصاد آزاد به درآمدهای نفتی، ملی شدن نفت، فقدان نظریه در اداره کشور و تکرار خطاها، تنگنای مدیریت تعارض، نسبت میان درآمدهای نفتی و توسعه‌نایافتگی و از این دست مساله‌ها را بررسی کردیم. به‌طور کلی، نگاهی به وضعیت ایران داشتیم.

در این گفت‌وگو به موضوع شکاف اجتماعی و تشدید آن پس از ۸۸ و نبودِ سیاستِ روشنی برای چاره‌ی آن و اثری که بر کارآمدی و کارایی دولت گذاشته پرداختیم. بحث حول این محور دور می‌زد که چگونه توسعه‌ی شکاف اجتماعی در ایران بر فرایندهای تشدید تعارض در نظام حکمرانی در ایران اثر گذاشته و در نتیجه، چگونه امکان سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی و حاکمیّتِ قانون در تنگنا قرارگرفت.

🔻ویدیوی گفت‎و‎گو را در پایین می توانید ببینید

aparat.com/v/GDWqv