انتقاد یا بی‌مسئولیتی؟


اگر شما بدانید که احتمال موفقیت جراحی توسط شما پنجاه درصد است و توسط پزشک حاذق‌تری نود درصد، مطمئناً اوج بی‌مسئولیتی است اگر مسئولیت جراحی را به عهده بگیرید!

در انتقاد هم همینطوره.
زمانی که بدونیم اگه انتقاد توسط فرد دیگه‌ای انجام بشه اثر بیشتری داره، اوج بی‌مسئولیتیه که تیغ انتقاد رو خودمون به سمت فردی بگیریم.

مثلاً اگر رفتار نامناسبی از همسرِ همکارمون می‌بینیم، بهتره خودمون بهش بگیم، یا یکی از صمیمی‌ترین دوستانش یا همسرش؟