دیگران را دَرک کنیم؟

شناخت دیدگاه یک شخص و درک منطق آن دیدگاه، لزوماً به این معنی نیست که با آنها موافقیم.
شما با افراد صادقی روبرو خواهید شد که عقاید سفت و سختی نسبت به زندگی دارند، ولی شاید شما فکر کنید که اشتباه می‌کنند. حالا اگر می‌خواهید آنها را اغوا کنید که دیدگاه دیگری را هم مدنظر بگیرند، و این طور شروع کنید که «من راست می‌گویم و شما اشتباه می‌کنید» درِ هر مکالمه‌ای را بسته‌اید.

اما اگر این طور شروع کنید: «خب اول بگذار بفهمم چرا این طور فکر و رفتار می‌کنی»، «میشه بیشتر توضیح بدی؟»، «میشه یک مثال بزنی تا بهتر متوجه منظورت بشم؟» آن وقت احتمال شروع یک بحث صادقانه و باز بیشتر می‌شود.

📍وقتی حس می‌کنید دیگران به حرف‌هایتان گوش می‌کنند و سعی می‌کنند درک‌تان کنند، شما هم بیشتر تمایل پیدا می‌کنید که به حرف‌هایشان گوش کنید.

❌وقتی سعی می‌کنید دیدگاه دیگران را درک کنید، در مقايسه با زمانی که سعی در رد دیدگاه‌شان دارید، حالت تدافعی کمتری به خود می‌گیرید.