نباید این کار رو می‌کردی...


خوندن متن شاید خالی از لطف نباشه، مخصوصاً وقتی اشتباه می‌کنیم و یا شکست می‌خوریم.

همه‌ی تحسین‌ها به فردی تعلق دارد که در میان گود قرار دارد.
کسی که چهره‌اش پوشیده از گردوغبار و عرق و خون است.
کسی که دلاورانه تلاش می‌کند و بارها و بارها شکست می‌خورد، چون هیچ تلاشی بدون خطا و کاستی نیست.
اما کسی که واقعاً تلاش می‌کند تا کاری انجام دهد، کسی که اشتیاق‌های بزرگ و ازخودگذشتگی‌های بزرگ را می‌شناسند، کسی که خودش را برای هدف ارزشمندی وقف می‌کند، کسی که می‌داند در بهترین حالت در پایانِ راه، پیروزی و دستاورد بزرگ وجود دارد و در بدترین حالت اگر شکست بخورد، حداقل شکست خورده در حالی‌که شهامت بسیاری به خرج داده است.
بنابراین جایگاه او را هرگز نباید با آنان که با روح سرد و ترسویشان نه معنای پیروزی را می‌دانند و نه شکست یکی دانست.

تئودور روزولت