دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی شریف | آموزنده و مدرس مهارت‌های ارتباطی | نویسنده‌ی کتابِ «راهتو پیدا کن» | haghaani.com