و بالاخره نتایج جام ملی نانو فناوری

خب درود

دو سه ماه پیش (دقیقا شهریور) گفتم که تو مسابقات جام ملی نانو فناوری شرکت کرده بودم

پستِ زیر
پستِ زیر
https://vrgl.ir/eipa3

نتایجش به جای یک دو هفته، سه ماه بعد اومد:

رتبه ۱
رتبه ۱

اینجا هم با دوستانی از جمله آیرین بانو (مطمئن نیستم) و چند نفرِ دیگه (یادم نیست ولی اونطور که یادمه روان‌نویس هم بود) دربارش حرف زده بودم، این شد که گفتم اطلاع رسانی کنم.

من(چپ) میعاد(وسط) مهران(راست)
من(چپ) میعاد(وسط) مهران(راست)

هیچی دیگه. محتوای خاصی برای ارائه ندارم. بعد که رتبه مو فهمیدم یه ذره خندیدم و یه لحظه حتی باورم نشد. بعد هم یه ماگ قهوه خوردم.