سعی می‌کنم تو فضاهای مختلف، تعامل با دیگران رو یاد بگیرم و هر دفعه با یه چالش جدید خودمو رو به رو کنم! فعلا گیر کردیم رو تولید محتوا؛ تا ببینیم خدا چی میخواد :)