افسانه‌های رایج درباره‌ی هوش مصنوعی ابرهوشمند

از پژوهشگران هوش مصنوعی پرسیده‌اند فکر می‌کنید به احتمال دست‌کم 50 درصد تا چند سال دیگر به هوش عمومی مصنوعی در سطح انسان دست پیدا می‌کنیم.

نتیجه نشان داد پژوهشگران در این رابطه با هم اختلاف زیادی دارند. بنابراین درست آن است که بگوییم واقعا نمی‌دانیم.

مثلا در نظرسنجی مشابهی که در همایش پورتوریکو انجام شد، میانگین پاسخ‌ها سال 2055 میلادی بود، اما حدس برخی پژوهشگران صداها سال بعد یا بیشتر است.

در این شکل افسانه‌های رایج درباره‌ی هوش مصنوعی ابرهوشمند را آورده‌ایم.

منبع:تلمارک، مکس (1400) «زندگی3؛ انسان بودن در عصر هوش مصنوعی»، مترجم میثم محمدامینی، نشر نو