لیست کامل همه دوره های جادی

Linux Professional Institute Certification One (LPIC-1)

Linux Professional Institute Certification Two (LPIC-2)

Certified Ethical Hacker (CEH)

Blockchain and Cryptocurrency

SMS verification

Git

Fun with Python3

هک با جادی

درک برنامه نویسی

چند دقیقه با جادی

درک مقدماتی شبکه با جادی

جادی TV

پایتون مقدماتی (GoToClass)

پایتون مقدماتی (مکتب خونه)

پایتون پیشرفته (مکتب خونه)

آموزش لینوکس برای آدم های شاد

قدم به قدم با پروژه بستون

معرفی کتاب

اگه دوره ای هم هست که داخل این لیست وجود نداره، لطفا داخل کامنت ها بنویسید تا من هم به این پست اضافه کنم.

https://vrgl.ir/4ZMwf
https://vrgl.ir/foYhw
https://vrgl.ir/LdldQ