ویرگول جان، بنده را دریاب

آقا ما اومدیم چهار خط از اینکه کارمون چطوری به ویرگول ختم شد بنویسیم که در عین ناباروری ناگهان دستمان به دکمه بک گوشی خورد و به سادگی هر چه شخمی تر به صفحه قبل هدایت گشتیم که کاملا حالمان را مورد دگرگونی واقع کرد.

ویرگول جان خلاصه که در اولین "ویرگولم" در ویرگول، تجربه ویرگولی اصلا خوبی نداشتم. حالا یک عدد مردانگی کنید و هرچه سریعتر مراتب اضافه کردن ویژگی "ذخیره پیش نویس خودکار" را اضافه نمایید (Draft).

قربانت،

آرش