تقریبا هیچ چیز واقعا مهم نیست. مخصوصا چیزهایی که تحت عنوان بایو یا همان توضیحات پروفایل، نوشته می‌شوند.