سوگیری اجتماعی:چرا از جنس مخالف بدتان می آید؟


از گذشته،بشر وقت خود را صرف گروه بندی همه چیز،حتی خود کرده است و هرکس خود را در یکی از این دسته ها قرار می‌داد:
زن و مرد،انسان و حیوان،سیاه پوست و سفید پوست
و....

امّا موضوع به اینجا ختم نمی شود!
در طی زمان،مغز به گروه بندی عادت میکند و هرکسی را که می‌بیند، در یک گروه می‌گذارد.
مغز شما برای اینکه به خود عزت نفس دهد و دلیلی برای داشتن اعتماد به نفس داشته باشد،سعی در پیدا کردن نقطه ی ضعف و اشکال گروه مخالف می‌کند تا گروه خود،و خود را بهتر جلوه دهد. این نوع سوگیری ها،سوگیری درون،برون گروهی نامیده می‌شود.
این سوگیری باعث تبعیض و مشکلات زیادی در جهان می‌شود که الآن با آن روبرو هستیم.