اشتیاق

تا حالا شده تو تعطیلات ، صبح زود از خواب پاشید وخودتون رو مهیای یک سفر یا یک پیاده روی تو دل طبیعت کنید؟ تا حالا شده بخواین برید مسافرت تا دیر وقت تمام کارهای فردا رو انجام بدین و اصلا از هیجان زیاد دلتون نیاد که بخوابید ؟؟ چون فردا صبح ساعت 7 پرواز دارید!! یا شایدم با دوستاتون قرار دارید برید شمال !! درست حدس زدید این یعنی اشتیاق ... این یعنی شوق انجام کار بی دلیل بی بهانه آوردن!!...اما سوال بزرگتری امروز ذهنم رو به خودش مشغول کرد اینکه من برای زندگیم ، برای اهدافم ، برای در کنار عزیزانم بودن یا خیلی فراتر اگر نگاه کنم برای اینکه نام خوبی برای آینده گان از خودم به جا بزارم ، چه قدر می تونم اشتیاق داشته باشم؟؟؟ اینکه صبح از تخت خواب بلند میشیم به این فکر کنیم امروز رو چی کار کنم؟؟؟ یا نه از شب قبلش دلمون نیاد که اصلا بخوابیم!!!؟؟ ....مهم ترین تفاوت آدم های بزرگ ، قهرمان ها تو همین واژه و مفهوم خلاصه میشه... عشق واشتیاق سوزان برای انجام کار...اینکه با تمام وجودت زندگی رو صدا بزنی و در راستای خواسته هات قدم برداری... این بار که صبح از خواب بلند شدید از خودتون یک سوال کنید: امروز از زندگیم چه کاری رو می تونم انجام بدم تا امید رو زنده نگه دارم؟