خصوصی سازی یا شخصی سازی؟؟؟؟

میگن اونی که آلمینیوم هرمزال رو خریده بوده، اولا که به قیمت نخریده بوده، ثانیا رفته و خدا تن شمش آلومینیوم که بوده رو فروخته. بعد هم اقساط خرید رو نداده و ازش پس گرفتن.

حالا همون شخص اومده و بخشی از هولدینگ روی رو خریده. خدا تن شمش روی توی شرکت ذوب روی بوده، برداشته به جاش متعهد شده که خوراک کارخانه رو از معدن خودش بده.

جدی جدی توی این سازمان خصوصی سازی خر تو خره؟ یا اینکه خبرایی هست که ما درکی نداریم ازشون.

رئیس سازمان خصوصی سازی، فلان مجتمع گوشت رو به خودش فروخته، اونم با قیمت عالی، زیر فی.

اگر چه که فعلا همه سرگرم دوماد فلانی و خواهر زاده بیساری هستن و این زالوها افتادن به جون سرمایه های مردم و مملکت و دارن دو لوپی می خورن.

همون خریدار آلومینیوم هرمزال سابق، سیتیزن انگلیس هست، جرئت می کنن بگن بهش بالای چشمت ابرو؟