این‌جا میتونم خود واقعیم باشم،بدون اینکه کسی واقعا بدونه من کیَم💁‍♀️