سطح توقعات خود را پایین بیاورید

به نام آفریدگار فراوانی


امروز شنبه سوم تیرماه نود و شش

سطح توقعات خود را پایین بیاورید.


زندگی هیچ تعهدی ندارد که هر آنچه که می خواهید را به شما بدهد.

و به ندرت اتفاق می افتد که خواسته هایتان را

درست به همان صورتی که توقع داشتید به دست آورید.

نقره را به خاطر به دست آوردن طلا از دست ندهید.

باید چیزها را به همان شکلی که هستند بپذیرید ،

نه اینکه پایبند آرزو ها و خواسته های خود باشید.

اینکه دست آوردهای شما شبیه آرزوهایتان نیستند ،

به این معنی نیست که در نهایت به آنچه که می خواهید نرسید.


عبارت تاکیدی:

همه‌ی چیزهای دلخواهم به آسانی نزد من می آیند!

خداوندا سپاسگزارم...