تو بخند ما دوباره خانه میسازیم

جمعيت امام علی در سال 91 بعد از شناسایی گسترده در مناطق مختلف شهر کرج، محله به محله گشت وگشت تا با آغاز سال 92 تصمیم شد تا فعالیت خودش را در محله ملک آباد آغاز کند، تا شهریور 92 خدماتي از جمله درمان و آموزشي و مهارت آموزي را در محله ارائه داد. در این حین در خرداد 92 #خانه_ایرانی برای ارائه خدمات به کودکان اجاره شد و تا پایان شهریور با کمک اعضاء داوطلب تلاش بر آماده سازی فضا صورت گرفت. مهر 92 شاید آرزوی چند کودک برای رفتن به مدرسه بود که محقق میشد.این بچه ها به مدرسه رفتند و ساختن دنیایی رنگی تر شروع شد.

دانستن و یادگرفتن رنگ امید به فرداها می بخشد.
دانستن و یادگرفتن رنگ امید به فرداها می بخشد.


امروز با گذشت 5 سال از فعالیت خانه ایرانی ملک آباد بیش از ٢٠٠ كودك تحت حمايت این خانه قرار گرفته اند.

هزینه خرید و تجهیز #خانه_ایرانی با کمک و همیاری مردم نیکوکار انجام میگیرد و تمام هزینه های نگهداری و فعالیت های انجام گرفته در #خانه_ایرانی نیز توسط مردم خیر فراهم میشود.

تمام افراد مشغول در خانه ایرانی اعم از مربی های ورزشی و آموزشی، پزشکان و... به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند.