دریغا و دریغا

صدم غم هست اما همدمی نیست

وگر یک همدمم باشد غمی نیست

????????

هزاران رازم اندر سینه پژمرد

دریغا و دریغا محرمی نیست????????

دهم اسفندماه زادروز مهدی اخوان ثالث متخلص به "م. امید" شاعر چیره‌دست و موسیقی پژوهِ پُر آوازه کشورمان است.

????????

روحش شاد و یادش جاودان?