عشق

اومدن هیچکس تو زندگی بی حکمت نیست یا میشه درس زندگیت یا میشه فرد زندگیت

من میخواستم تو فرد زندگیم بشی اما شدی درس زندگیم

درس های زندگی من با خیلیا فرق داره

با رفتنت نور از زندگیم رفت ؛

شادی رفت؛

عشق رفت؛

نفس کشیدن رفت؛

من شدم یه مرده متحرک و زندگی کردن روی لبه تیغ که هر لحظه ممکنه پرت بشم و جسمم بمیره

اونایی که میان توی زندگی ما بدونن بعضیا عاشق میشن، وابسته میشن، اعتماد میکنن با رفتناتون ،با زیر سوال بردن اعتمادی که بهتون میشه زندگیشونو خراب نکنید چون نمیشه دیگه عاشق شد ،دوباره اعتماد کرد یا اینکه فراموش کرد

عشق شروع کردنش راحته ؛

تموم کردنش سخته

ولی..

فراموش کردنش غیرمحاله

وقتی وارد قلب کسی میشین تا اخرش باشین رفیق نیمه راه نشین

عشق یعنی همین

همراه هم تا ابد تا پای مرگ