چگونه دوران سربازی را به سلامت بگذرانیم؟ +12

يكي از مهمترين شاهراه ها برای مرد شدن پسران اين سرزمين در صدسال گذشته، رفتن به سربازی بوده است، در طی اين دوسال شما انواع و اقسام مهارت های لازم برای بقا در طبيعت ايران را می آموزيد، مهارت هايی نظير دورويی، از زيركار در رفتن، تظاهر به تجاهل، زير آب زنی و غيره، اين سجايای اخلاقی جهت عملیاتی شدن در ذهن شما عزيزان نيازمند محيطی هستند مستعد, كه با فراهم آوردن دلايل منطقی شما را مجاب كند كه خباثت و رذالت همانقدر جهت رفاه شما ضروری است كه هوا برای تنفس. به همين جهت براي بهره مندی حداكثری شما عزيزان نرينه كه هنوز این دوران نکبت بار را نگذرانده اید موارد زير توصيه می گردد:

١- داشتن هدف: خطرناك ترين عنصر در طول خدمت سربازی. اصولا پيشنهاد ميشود اهداف خود را طی دوره سربازی به دقت تا كرده و درب منزل بگذاريد، باشد كه جلوی سوز سرما را بگيرد.

٢- دلسوزی: اين توهم اخلاقی خوشبختانه طی دوره آموزشی تبخير ميشود، دقت كنيد كه بخارات آن به شدت سمّی و خطرناك است.

٣- هوشمندی: اين ويژگی سبب برجسته شدن شخصيّت شما در ميان جمع ميگردد و از آنجا كه در جامعه مردسالار ايران تمايل بسياري به چلاندن و مالاندن و کوباندن برجستگی های فردی وجود دارد، لذا ويژگی ای شدیدا دردسر ساز به شمار می رود.

٤- وظيفه شناسی: اين واژه سبب تركيدن خَر به همراه پالانش از شدت خنده ميشود.

٥- عَدالت: تكامل به انسان آموخته كه بهترين جا برای نگهداری از عدالت، ماتحت خَر است بنابراين اشتباها در پادگان به دنبال آن نگرديد.

٦- شعور: قبل از اعزام شعور خود را از محل نصب شده جدا كرده و فريز كنيد، چنانچه بجز غريزه بدوی/حيوانی خود مقداری شعور احساس كرديد به سرعت از هم خدمتی خود بخواهيد شما را گاز بگيرد سپس سيلی محكمی به گوشش بنوازيد.

7- صداقت: این واژه دیر زمانی است که از اتاق خود در یکی از پادگان های تهران خارج شده و تاکنون مراجعت ننموده است, نامبرده به دلیل ضربه به سر به شدت دچار اختلال حواس می باشد لذا خواهشمند است در صورت مشاهده نامبرده را خلاص کنید.

ساير موارد متعاقبا اعلام ميگردد.