نقد ، بررسی ، معرفی و چلوندن بردگیم های ایرانی

سلام ، مهدی نعمتی هستم ، یک دوستدار و عاشق دنیای بردگیم که دوست دارم این دنیا رو به همه معرفی کنم ...


قصد دارم با نقد ، بررسی ، معرفی ، چلوندن و الک کردن بردگیم های ایرانی در چندین مقاله به طور مفصل و کامل شروع کنم و امیدوارم خوشتون بیاد و تظرتون رو جلب کنه ...