ما و مهمان‌ها

متاسفانه من هر کاری می‌کنم باز هم از نظر محبت، ۸ تا ۸۰ قدم از این مردم عقبم.

من می‌گم مهمون که میاد نباید روتین زندگی‌مون بهم بریزه، اما همسرم معتقده همش چند روزه باید محبت کرد.

مثلا دیروز خواهرم اومد خونه‌مون واسه یه هفته.

بماند که من معتقدم ۷ روز مسافرت خونه یکی خیلی طولانیه حتی اگه خواهرم باشه. (خودم بیشتر از ۳ روز جایی بجز خونه خودم دوام نمیارم)

در مجموع من می‌گم چه کاریه بریم شب خونه همدیگه بخوابیم؟ :D

این مرد پا شد رفت وسط کوچه استقبالشون و چمدوناشون رو آورد بالا، بابا بذار خودشون میارن دیگه.

بعدم گیر داد که اینا برن توی اتاق خواب ما و خودمون بریم روی پتو وسط سالن بخوابیم.

حالا همه اینا هیچی، یهو پا می‌شه می‌ره یه خوراکی خوشمزه که قایم کرده بودم تنهایی بخورم (تنهای تنها) از ته یخچال میاره جلوشون می‌ذاره.

خلاصه همسرم تمام قد به مهمون محبت می‌کنه.

اما اگه به من باشه می‌گم مهمونه دیگه. می‌دونه خونه خودش نیست. بره وسط سالن بخوابه با پتو :دی

بعدم من می‌گم قبل از اومدن تاریخ دقیق رفتن رو بگن که آدم بدونه دیگه.

دیگه دیدم همسرم انقد محبت می‌کنه گفتم بذار منم محبت کنم حس کنن خونه خودشونه.

به خواهرم پیام دادم گفتم شام بپز، لباسا هم بشور تا ما از سرکار بیاییم. :دی

مهمون باید احساس راحتی کنه

غیر از اینه؟