بریده‌ای از یک کتاب : بنویس تا اتفاق بیفتد

در سال جدید تصمیم گرفته‌ایم بخش تازه ای را به مقالات کدفرند اضافه کنیم،نام این بخش بریده‌ای از یک کتاب است که در این سری سعی می کنیم بخش های از کتاب های مفید و پرطرفدار در تمامی حوضه ها را با شما به اشتراک بگذاریم تا هم کتاب های خوب و کاربردی را معرفی کرده باشیم و هم سهمی در افزایش سرانه مطالعه در کشور داشته باشیم.

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر دکتر هنریت کلاوسر، یک کتاب فوق العاده عالی در مورد نوشتن و خلق کردن است. عنوان دوم کتاب، بدانید چه می خواهید و به دستش بیاورید می باشد.خانم هنریت کلاوسر در دانشگاه های مختلفی از جمله واشنگتن، سیاتل، کالیفرنیا، کانادا و… تدریس کرده است و سمینارهای متعددی در مورد روانشناسی و روانکاوی برگزار کرده است.

این کتاب در ۲۰ فصل نوشته شده است که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که از طریق نوشتن به خواسته ها و آرزو های خود رسیده اند. برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن به طریقی جواب داده است.

فصل چهاردهم:به دست گرفتن ابتکار عمل

بچه های من همیشه عاشق داستان دامبو (Dumbo)فیل پرنده،بودند و مرتب از من خواهش می‌کردند قصه‌اش را برایشان بگویم.شما هم قصه‌اش را می دانید یا نه؟همان قصه‌ای که همه فیل کوچولویی را به خاطر گوش های پهنش دست می انداختند تا اینکه با موشی آشنا شد و موش به او یک پر جادویی داد و با این پر جادویی دامبو توانست پرواز کند.

حالا او می توانست پرواز کند و جمعیت برایش هورا بکشند.همان کسانی که او را سر به سر می گذاشتند حالا برایش دست می زنند-او حالا با اعتماد و آزاد بود-تا اینکه سرانجام پر را انداخت و سقوط کرد،دامبو داشت به سرعت به طرف زمین می آمد که موش در گوشش فریاد کشید:

دامبو تو خودت می توانی پرواز کنی پر مهم نیست،تا به حال هم خودت داشتی این کار را میکردی باور کن،با شنیدن این حرف دامبو دوباره اوج گرفت و پرواز کرد،فقط با اتکا به نیروی خودش.

وقتی که آرزوهای خودتان را به روی کاغذ می آورید،درست است که کمک ها از منابع ناشناخته می رسند اما با وجود این ها به هدف تان بچسبید و از موانعی که سر راهتان قرار می گیرد هم غافل نشوید.(تو) بنویس تا (تو) باعث شوی که اتفاق بیافتد.این یک پر جادویی نیست بلکه خودت بودی که این کار را می کردی.

گاهی برای اینکه آرزوهای‌تان به حقیقت بپیوندد باید خودتان ابتکار عمل را در دست بگیرید
بنویستااتفاقبیفتدhttps://codefriend.ir/2019/03/24/بریده‌ای-از-یک-کتاب-بنویس-تا-اتفاق-بیف/