تصمیمات خوب امروز، فردایی بهتر را به شما هدیه می کنند

پر واضح است که تصمیمات خوب به خلق فردایی بهتر کمک می کنند.اما هنوز بسیاری افراد،موفقیت ناچیز خود را به تصمیمگیری های ضعیفشان مربوط نمیدانند.عده ای از افراد،پس از تصمیم گیری عواقب منفی آن را تجربه می کنند.اما از اینکه نمی توانند در زندگی پیش بروند تعجب می کنند.آنها هرگز تصمیم خود را نمی سنجند.عده دیگر میدانند که شاید تصمیمات آنها برایشان مفید نباشد اما در هر حال این تصمیمات را اتخاذ می کنند.


هیچ کس نمی گوید که گرفتن تصمیمات خوب و درست،همیشه راحت است اما برای موفقیت ضروری است.

شما ساختن یک زندگی بهتر را با مصمم شدن در گرفتن تصمیمهای خوب و درست آغاز می کنید.اما این به تنهایی کافی نیست.شما باید بدانید چه تصمیم های دا اتخاذ می کنید.من درباره هر موضوعی فکر،با افراد موفق صحبت و تمام شرایط لازم برای موفقیت را در 12 مرحله خلاصه کرده ام.من این موارد را دوازده گانه روزانه می نامم.

 1. نگرش:هر روز نگرش درست را انتخاب و آن را اجرا کنم.
 2. اولویت ها:هر روز اولویت های مهم را تعیین و به آنها عمل کنم.
 3. سلامت:هر روز از تازه ترین احبار مربوط به سلامت آگاه شوم و آن ها را دنبال کنم.
 4. خانواده:هر روز با خانواده ام ارتباط برقرار و به آن ها توجه کنم.
 5. تفکر:هر روز تفکر درست را تمرین کنم و آن دا بپرورانم.
 6. تعهد:هر روز مسئولیتی را بپذیرم و به تعهدم پایبند باشم.
 7. امرو مالی:هر روز کسب درآمد و هر مقدار آن را به درستی مدیریت کنم.
 8. اعتقاد:هر روز ایمان خود را قویتر کنم و زندگی را با ادامه دهم.
 9. روابط:هر روز روابط محکم و استواری برقرار و بر آن سرمایه گذاری کنم.
 10. گذشت:هر روز برای گذشت و بخشندگی برنامه ریزی کنم و آن را به انجام برسانم.
 11. ارزش ها:هر روز ارزشهای خوب و والا را تعیین و آن ها را تمرین کنم.
 12. رشد:هر روز در جستجوی رشد و تجربه باشم.

چنانچه هر روز با تصمیم گیری های درست و مدیریت روزانه،این دوازده مورد را انجام دهید می توانید موفق شوید.قبل از اینکه بیش از این پیش برویم لازم است مساله ای را مشخص کنیم.از شما می خواهم نگذارید طولانی بودن این فهرست شما را برنجاند.پیشنهاد من این است که برای فکر کردن درباره این موارد وقت بگذارید و در هر مورد تصمیم بزرگی را اتخاذ کنید.