معرفی کتاب "حاصل عمر" از سامرست موآم

لذت‌های جسم زودگذر است ولی مگر ابدی نبودن لذت حاصله از یک خوشی چیزی از ماهیت آن خوشی کم می‌کند؟!

این جمله تاثیرگذارترین جمله کتاب برای من بود که باعث شد معرفی کوتاهی از این کتاب برای شما داشته باشم.

کتاب بیان ناگفته‌ها ونظرات شخصی موآم پیرامون نوشتن،حقیقت جویی و تجربه‌های شخصی او از زندگی است؛ بنابراین برای خواندن این کتاب باید حداقل یک کتاب یا نمایشنامه از موآم خوانده باشید.

فصل‌های ابتدایی کتاب که موآم در ارتباط با نوشتن کتاب‌ها ونمایشنامه‌هایش صحبت می‌کند می‌تواند راهنمای خوبی برای افرادی که علاقه به نوشتن دارند باشد.

همین‌جا باید ذکر کنم که در خواندن این کتاب صبور باشید،شما به پای حرف‌های پدربزرگی که خود را در انتهای زندگی‌اش می‌بیند نشسته اید پس گاهی باید صبورانه به جزئیات حوصله سربر که او با آب‌و‌تاب تعریف می‌کند گوش بسپارید.

تقریبا پنجاه صفحه پایانی کتاب جمع‌بندی اندیشه سامرست موآم است و او در هر صفحه باورهایش را بیان می‌کند که برای خواننده جذاب وخواندنی است ودر نهایت به خواننده پیشنهاد می‌کندکه مطابق طبیعت خود رفتارکند؛در ادامه گزیده‌هایی از کتاب را با شما به اشتراک می‌گذارم.

_ من هرگز مگر به تلاش اراده، آرزو نکرده‌ام که لحظه حاضر اندکی مکث کند تا من بتوانم لذت بیشتری ازآن کسب کنم.

_ موفقیت دو چیز را نصیب انسان می‌کند اولی کسب آزادی برای تعقیب میل خویش و دومی اعتماد به‌نفس

_ نیروی حیات زورمند است.لذتی که همراه آن است اثر رنجها وسختی‌هایی را که به انسان وارد می‌شود خنثی می‌کند.این لذت سبب می‌شود که زندگی به لذت زیستن بیارزد، زیرا در درون آدمی تاثیر می‌گذارد وبا شعله‌های فروزنده خود وضع هرکس را روشن می‌سازد، بطوری که این وضع هرقدر هم که غیرقابل تحمل باشد مع هذا آن را قابل تحمل جلوه می‌دهد.