چرا دینام بالابرهای ساختمانی خراب می شوند؟

الکتروموتور بالابرهای ساختمانی یکی از مهمترین قسمت های بالابر است که نحوه نگهداری از آنها بسیار اهمیت دارد. نه تنها نگهداری بلکه نحوه استفاده از بالابرهای ساختمانی در طول عمر دینام بالابرها بسیار تاثیرگذار است.

سه عامل کلی وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنیم می توانیم طول عمر دینام بالابر را سال ها افزایش دهیم.

  1. کابل برق که به کلید بالابر ساختمانی متصل می شود و وظیفه انتقال برق به دستگاه را بر عهده دارد باید حداقل 2*2.5 بوده و حتما استاندارد باشد.
  2. طول کابل برق نباید خیلی بلند باشد. طول کابل برق برای موتورهای چینی 25 متر و برای موتورهای ایرانی 35 متر توصیه می شود.

در صورتی که قطر سیم کابل کم باشد یا طول کابل خیلی بلند باشد سبب افت ولتاژ شده و در نتیجه جریان اولیه مورد نیاز الکتروموتور تامین نمی شود. عدم تامین جریان اولیه دینام می تواند منجر به سوختن آن شود.

3. عامل دیگر برای نگهداری از دینام بالابر ساختمانی، رعایت وزن متناسب با قدرت دینام است. وزنی که بالابر ساختمانی می تواند جابجا کند به دینام بالابر،سایز و ضریب تبدیل گیربکس بالابر و سایز فولی های نصب شده بر روی دینام و گیربکس بستگی دارد. از این رو بهتر است ظرفیت جابجایی بالابر را هنگام خرید از فروشنده سوال کنید.

دقت کنید که ظرفیت جابجایی بار بالابرهای ساختمانی به دو صورت اسمی و دائمی گفته می شود. در این میان فروشندگان برای قانع کردن مشتریان جهت خرید بالابر عرضه شده توسط ایشان، ظرفیت اسمی بالابر را اعلام می کنند در صورتی که برای رعایت نکات بالا تنها ظرفیت دائمی بالابر دارای اهمیت است.

سایر موارد در خصوص نگهداری ، سرویس و تعمیر بالابرهای ساختمانی تک فاز در مطالب بعدی ارائه خواهد شد.