برای امیدواری

در شرایط حساس کنونی....

اتفاقا باید امیدوار تر بود

باید با انگیزه تر موند

باید متمرکز تر کار کرد

باید کمتر خسته شد

باید شادابی رو محکم تر نگه داشت

خلاصه که در شرایط حساس کنونی که همه ی این کارا سخت تر میشه و همه از ترس های لنگر انداخته تو آب های ایران میگن

باید چشم از ترس ها برداشت و امیدوار موند و بیشتر برای انجام دادن همه کارهایی که سخت تر شدن همت کرد

چون تنها راه، زندگی کردن و زنده موندنه

چون "تا امید هست، زندگی هست"