برای ۹۸

باید تلاش کرد برای به دست آوردن، برای رسیدن،برای زندگی کردن و زنده بودن

باید خواست و تلاش کرد و تلاش کردن شجاعت میخواد و کاری که شجاعت و تلاش توامان بخواد معمولا کار ساده ای نیست.اما آخرین روز های نود و هفت و اولین روز های نود و هشت من با این قصه سپری شد که شجاعت دیگه ای هست که اون قدر حماسی و پر هیاهو نیست اما شاید حتی چالش بیشتری رو به همراه بیاره و اون شجاعت تلاش نکردن هست.تلاش نکردن توی مسیر هایی که هر چقدر هم بخوای که بری و تلاش کنی تلاشت مصداق "بر در پنجه می سایم " هست.

شجاعت سکون وقتی سکون به معنی خمودگی نیست که هوشیاری زنده بودنه.شجاعت سکوت وقتی سکوت به معنی بی حرف بودن نیست که فضای شنیده شدنه.

باید اونقدر شجاع بود که پذیرفت شجاعت به معنی نترسیدن نیست...