وجه تسمیه grep

وجه تسمیه grep
قطعا اگه با سیستم های لینوکسی سروکار دارین/داشتین از دستور grep استفاد...