یک دنیا دلم گرفته خدا جون

خدایا تو روزمرگی های همیشگی یک دنیا دلم گرفته

خدایا خستم از دنیات وآدماش

از دنیای رنگارنگ آدمات که یک رنگی توش معنا نداره

خدایا من زودرنجم وقتی ناراحتم ناراحتم وقتی خوشحالم خوشحالم اما انگار همه آدمای دنیا دست به یکی کردن که نزارن من خوشحال باشم

خدایا دلم تنگ شده براش خودت میدونی کی رو میگم

اون من و سپرد به تنهایی هام اما من میسپارمش به خودت وروزای پر از قشنگ زندگی ...