پزشک و مشاور سلامت / متخصص آموزش زندگی سالم / من معتقدم، بهترین دارو برای مردم ما، آگاهی است.