1 رو بفرست به 3080 !

مثل تخته های کائوچوی شناور روی آب می مانند.

مردم را می گویم.

با موج های مختلف بالا و پایین می شوند

یک روز سانچی و پلاسکو پایین می بردشان

جام جهانی بلندشان می کند

فیلتر تلگرام و گران شدن دلار، آنها را به ساحل می کوبد

ایدئولوژی، تعصب ورزی، ترس از شک کردن و نداشتن مطالعه، وزنشان را سبک می کند و در اصطلاح کائوچو-شناسی،، موج-خورشان را بهتر می کند.


عدد 1 رو بفرست به 3080 و در بازی ما شرکت کن.

از گران شدن دلار عصبانی شو و در بازی ما شرکت کن

از رای خود به رییس جمهور پشیمان شو و در بازی ما شرکت کن

ذهنتو درگیر سخنرانی فلان نماینده یا حرف های فلان مجری تلویزیونی کن و در بازی ما شرکت کن

نسبت به همکاران و دوستانت، اعتمادت رو از دست بده و در بازی ما شرکت کن

منتظر یارانه ی بعدی یا حقوق عقب افتاده ی دولتی باش و در بازی ما شرکت کن

از صبح تا شب توی اینستا گرام بچرخ و در بازی ما شرکت کن

هم وطن خود را در خیابان با باتوم سرکوب کن و در بازی ما شرکت کن

ناراحت و افسرده و غمگین باش و در بازی ما شرکت کن

سکوت کن و در بازی ما شرکت کن

(حتی) اعتراض کن ،، و در بازی ما شرکت کن!


من عمق آب را ندیدم ولی یک چیز را می دانم.

دریا خیییییییییلی عمیق است!!