لطفاً دانشگاه آزاد را خراب نکنیم!

نمی‌دانم این نوشتن چقدر اثر دارد؛ نمی دانم اصلاً کار درستی می‌کنم یا خیر. از همۀ دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید عزیز دانشگاه آزاد اسلامی پوزش می‌خواهم که این را می‌نویسم، ولی تصورم به من می‌گوید این نوع رویۀ ایجاد شده در طی 5سال اخیر، هم به ضرر دانشگاه آزاد خواهد بود، همه به جایگاه علم و مدرک تحصیلی.

امروز پیامکی ساده اما تأسف‌بار بر روی گوشی خود دریافت کردم: دانشگاه آزاد اسلامی استان در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد. www.azmoon.org

چند سوال ساده: هدف از این سبک پذیرش دانشجو چیست و معیارهای تخصصی آن کدام است؟ سؤالی که هر مخاطبی را تکان می‌دهد، این پرسش است: فردی که نتوانسته کاردانی و کارشناسی را در یک دانشگاه دولتی و حتی آزاد بگذراند، بر اساس کدام سوابق تحصیلی یا علمی، می‌خواهد همان مدرکی را بگیرد که یک فرد با زحمت تمام در سیستم دانشگاه دولتی و یا حتی همان آزاد گرفته است؟

من صرفاً این عکس از لوگوی دانشگاه آزاد را به عاریت گرفته‌ام! قوانین کپی‌رایت را رعایت نماییم.
من صرفاً این عکس از لوگوی دانشگاه آزاد را به عاریت گرفته‌ام! قوانین کپی‌رایت را رعایت نماییم.

پس توجه کنید که این دغدغه حتی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد هم مطرح است و چه بسا برای کارمندان و اساتید این مجموعه و وجهه اجتماعی آنها.

اگر ساختمان‌های دانشگاه آزاد خالی شده، این مسیر و روش درست نیست. این فضاها می‌تواند در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور به ده ها و یا هزاران جوان که برای راه اندازی و کسب و کار خود توان مالی برای خرید یا حتی اجارۀ فضا ندارند، مکان ارائه بدهد و در مقابل، هزینه ای دریافت کند.

اگر اساتید بیکار می‌شوند، این سبک جذب هم خیانت به آنهاست و هم جوانان مردم.

اگر قرار است مدیرانی با پول مدرک بخرند هم باز دردی عظیم است!! وای به حال کشوری که مدیران و کارمندانش اینگونه می‌خواهند از دیپلم به سمت بالا حرکت کنند!

همه عزیز هستند؛ حتی همان رفتگر و آبدارچی.

ما نباید طوری عمل کنیم که ارزش انسان و حتی ارتقای یک کارمند صرفاً به مدرک تحصیلیش باشد.

لطفاً دانشگاه آزاد را خراب نکنیم؛ لطفا مدرک را خراب‌تر از این نسازیم.