احسان این افراد را دنبال می‌کند:

Rethinking the ratio at Snapp's iOS team.
برنامه‌نویسم و از خاطرات فریلنسری می‌نویسم
پژوهشگر، مدرس، دکترای تاریخ ایران
Amateur web developer
زبونم رو سال‌ها پیش گربه خورد و قلبم کلاغ برد! ازون به بعد فقط یه جفت چشم‌ام برای دیدن و یه دست برای نوشتن!
دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه شریف