مواد شیمیایی پرکاربرد در جواهرسازی

تولیدکنندگان در فرایند تولید و ساخت قطعات طلا و جواهر از تعدادی اسید و بازها برای زدودن چربی و اکسید شدن در هنگام ذوب و جوشکاری استفاده می‌کنند که پرکاربردترین آنها در این قسمت توضیح داده شده است:

1- تنکار

2- بوریک اسید

3- اسید نیتریک یا جوهر شوره(تیزاب)

4- اسید کلریدریک یا جوهر نمک

5- اسیدسولفوریک یا جوهر گوگرد

6- تیزاب سلطانی(ترکیبی از اسید نیتریک و اسید کلریدریک)

7 -شوره

8- شوره قلم

9- جوش شیرین

10- سود سوزآور

11- دودی

12- ذوغاب کاری


تنکار

تنکار با نام علمی بوراکس، این پودر جوشکاری نقش مهمی در فرایند جوشکاری دارد. تنکار پودر سفیدرنگی است که مناسب برای تمیزکردن سطح و ایجاد اتصال بهتر می‌باشد دلیل استفاده تنکار برای روان‌سازی لحیم در هنگام جوشکاری می‌باشد بدین معنا که در هنگام جوشکاری لحیم در محل اتصال روان و جاری و به تمام محل اتصال پخش می‌شود و نمی‌گذارد که لحیم در محل ایستا شود. بوراکس از ترکیب شیمیایی 70 درصد اگزالات و 30 درصد بوراکس تشکیل شده است.

برای اطلاعات بیشتر و آشنایی با انواع مواد شیمیایی پرکاربرد در صنعت طلاسازی کتاب طلا و جواهر دست ساز را مطالعه کنید.