کتاب طلاسازی

کتاب طلا و جواهر دست ساز به شرح روش های ساخت زیورآلات، مصنوعات و جواهرات دست ساز را  برای مخاطبینی نظیر  جواهر سازان مبتدی ، پیشرفته و ساخت مصنوعات با استفاده از ساده ترین ابزار و کم هزینه ترین روش را ارائه می کند.

کتاب طلا و جواهر دست ساز
کتاب طلا و جواهر دست ساز

این کتاب شامل بخش های زیر می باشد.

سرفصل کتاب طلا  و جواهر دست ساز

فصل اول: ابزار و وسایل جواهرسازی

فصل دوم: فرایند بنیادی جواهرسازی

فصل سوم: طراحی و ساخت زیورآلات

فصل چهارم: مخراج کاری

فصل پنجم: گوهر شناسی

در فصل اول کتاب طلا و جواهر دست ساز شما با ابزار طلاسازی و جواهرسازی و انواع فلزات قیمتی و آلیاژ ها آشنا می شوید.

در فصل دوم  کتاب طلا و جواهر دست ساز شما طریقه کار با ابزار، آبکاری، انواع اسید ها و عیار استاندارد فلزات قیمتی  و اطلاعاتی که برای یک طلاساز مورد نیاز است آشنا می شوید.

در فصل سوم با ساخت حلقه و گوشواره و زنجیر و ساخت قفل و دکمه سردست و گیره کراوات و قطعات تو خالی و آویز گردنبند مرحله به مرحله با شکل آشنا می شوید.

در فصل چهارم مخراجکاری، شما با ابزار این حرفه و روش های مخراج آشنا و طریقه مخراج بر روی فلزات قیمتی مرحله به مرحله با شکل آموزش می بینید.

در فصل پنجم با ابزار های گوهر شناسی و شناخت الماس و شبه الماس ها و الماس های مصنوعی و سنگ های رنگی آشنا می شوید و روش تعیین قیمت الماس و دسته بندی خانواده گوهرسنگ ها را می آموزید.

تمامی اطلاعات و تکنیک‌های ارائه شده نتیجه کار تجربی در طی سالیان متمادی توسط صنعتگران در صنعت طلاسازی و جواهرسازی است که در این کتاب جمع‌آوری، آزمایش و توسعه‌یافته است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب به لینک طلا و جواهر دست ساز مراجعه کنید.