پرسشنامه Sushiyant


1. آیا توهم دانایی خطرناک‌تر از نادانی است؟

اغلب انسانها دچار توهم دانایی هستند ، حتی کسانی که شهرتهای علمی هم دارند طوری القا کرده اند که گویی نظریه ای که از یک موجود همچون غبار در جهان هستی آمده است کل جهان هستی رو میتواند توصیف کند.

در واقع ما سالهاست که دچار توهم دانایی خودمان یا دیگران هستیم ،نادان ها هم خطر دارند ولی خطرشان به اندازه متوهمین نیست.

۲. آیا رسانه خود پیام است؟

هم بله و هم خیر ، بله چون درواقع هر رسانه ای زمانی که در حال ایجاد است با هدف مشخصی از پیام ایجاد میشود ، مثلا یک رسانه لیبرالی به نفع کمونیستها چیزی نمیگوید و برعکس.

خیر چون ممکن است اندک رسانه هایی باشند(خیلی خیلی کم) که واقعا پیامها را برسانند بدون تمرکز بر محتوای پیام.

۳. میزان عبرت پذیران چه نسبتی با عبرت‌ها دارد؟

چه بسیار است عبرتها و جه اندک است عبرت گرفتن (امام علی ع)

۴. کدام ترسناک‌تر است ؟ رفتن مغزها یا ماندن بی‌مغزها.

اصولا بستگی به تعریف مغز و بی مغز دارد ، اگر کسی در "دانشی" انسانی مغز دار باشد به معنی این نیست که کاملا مغز دار است او فقط دانش بسیاری دارد.و همچنین اگر منظور از بی مغز انسان بی علم و بی سواد باشد الزاما هر بی علمی بی مغز نیست.

و در نهایت بر اساس تعریف درست از مغز ها و بی مغزها باید گفت هیچکدام آنقدر ها ترسناک نیست ، چون هر مغزی یک مغز پایین تر و بالاتر از خودش دارد که اگر رفت شاید مغز پایین ترش بتواند دیرتر نتیجه او را بگیرد.

و ماندن هر بی مغری هم آنچنان ترسناک نیست به شرطی که مدام با او در تعامل باشید.

شاید تعامل مغز و بی مغز راهکار خوبی باشد.

۵. اگر فردی حرف زدن بلد نباشد چقدر احتمال دارد حرف نزند؟

اگر منظور از حرف نزدن مشکل جسمی باشد احتمالش زیاد است ، ولی اگر بر اساس محتوای حرفها باشد احتمالش بسیار کم است که حرف نزند و شاید حتی بیشتر هم حرف بزند.

۶. اگر فرض کنیم شادی در اثر تقسیم آن زیاد می‌شود در مورد تکثیر غم چه نظری دارید ؟

غم و ناراحتی سرعت زیاد تری دارد ،چون انسانها اغلب شکر گذار نیستند و به چیزهایی که دارند راضی نیستند در نتیجه با کوچکترین خبری دوست دارند که غمناک باشند و تاسف بخورند.

۷. به نظر شما پشت دریا هنوز شهری هست؟ و اگر هست آیا ساخت یک قایق دست‌ساز کافی است؟

تو نقشه ها که نشون میده هست! ولی اگر به فرض بشود با قایق دست ساز جایی رفت!شاید شهر پشت دریا مالی نباشد!!!