مملکته داریم ؟

الان وضعیت مملکت تحت حکومت این حضرات پاکدست به جایی رسیده که درختها اول شکوفه میدن بعد باد میاد که از خواب زمستونی بیدار بشن !

پ .ن با طعم گَس :

یه هفته ست درخت خرمالوی باغچه ما شکوفه داده . امروز باد شروع شده و تا عید هم به یاری حق تعالی همه شکوفه ها میریزه میره پی کارش ، فاتِحَه .

بعد میگن چرا همه دارن از این خراب شده مهاجرت میکنن !